UNITEPOS ŠF - upratovacia firma  
 
     
Referencie

Nakoľko si vážime našich zákazníkov a  dodržiavame vzájomnú dohodu o nezverejňovaní ich identii v elektronických médiách, ako referencie uvádzame len plochy, prevedených upratovacích prác v jednotlivých rokoch nášho pôsobenia.

Rok 2006* pravidelné zmluvné upratovanie
4.712 m²
  jednorázové upratovanie
9.511 m²
Rok 2007 pravidelné zmluvné upratovanie
12.976 m²
  jednorázové upratovanie
58.210 m²
Rok 2008 pravidelné zmluvné upratovanie
24.179 m²
  jednorázové upratovanie
85.106 m²
Rok 2009 pravidelné zmluvné upratovanie
29.526 m²
  jednorázové upratovanie
96.206 m²
Rok 2010 pravidelné zmluvné upratovanie
31.512 m²
  jednorázové upratovanie
100.103 m²
Rok 2011 pravidelné zmluvné upratovanie
25.098 m²
  jednorázové upratovanie
92.102 m²
Rok 2012 pravidelné zmluvné upratovanie
30.526 m²
  jednorázové upratovanie
81.130 m²
Rok 2013 pravidelné zmluvné upratovanie
26.898 m²
  jednorázové upratovanie
72.122 m²

* začiatok činnosti spoločnosti

  © 2008-2014 UNITEPOS - ŠF s.r.o., All right reserved